فوریه 16, 2021

راه اندازی ابزار Google search console

راه اندازی ابزار Google search console راه اندازی ابزار Google search console. Google Search Console  یک ابزار رایگان است. که با استفاده از آن می‌توانید میزان […]
فوریه 16, 2021

ساخت و اضافه کردن فایل robots.txt به سایت

ساخت و اضافه کردن فایل robots.txt به سایت ساخت و اضافه کردن فایل robots.txt به سایت فایل robots.txt یک فایل متنی است. که در وب سایت […]
فوریه 16, 2021

محتوا سایت

محتوا موضوعی همچون محتوا سخت تر از آن چیزی است که تصور می کنید، چرا که تعریفی که از محتوا در ذهن شماست با آن چه […]