کلمات مربوط به کسب و کار
آوریل 4, 2020
کد های دستوری HTML
آوریل 4, 2020

قرارداد ارائه وام خرید کالا

این قرارداد بین آقای …………. فرزند با کد ملی 0-000000-001 متولد و صادره از تهران به آدرس …………………………………………. و شماره همراه 09121763705 و شماره ثابت …………………… که از این پس طرف اول خوانده می شود و آقای ……………………….، فرزند ……………………، شماره شناسنامه …………………..، کد ملی ………………………………………………، صادره از …………، متولد ……………………… شهر …………………..، به آدرس تهران، …………………………………………………………………………، کدپستی ……………………………… و تلفن همراه به شماره ……………………………………. و ثابت ……………………………………….، که از این پس در این قرارداد طرف خوانده می شود به شرح موارد زیر منعقد می گردد.

ماده یک (1): موضوع قرارداد

بهینه سازی (Seo) سایت www.0000.com بر اساس کلمات کلیدی زیر جهت افزایش سرعت و بهینه سازی آن جهت بالا بردن سرعت بارگذاری (Loading) در سمت بازدید کنندگان و افزایش رتبه سایت در لیست موتورهای جستجو مانند Google شامل بالا بردن بازدید سایت، همچنین کاهش حجم فایلهای سایت مانند تصاویر، برجسته سازی کلمات کلیدی مورد نیاز برای افزایش رتبه بازدید آنها و بهبود رنکینگ الکسا و همزمان رعایت کلیه نکات امنیتی سایت.

کلمات کلیدی جهت سئو: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده دو (2): مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ —/—/1400 تا —/—/1400 می باشد.

بدیهی است تاریخ اتمام فوق متناسب با تاریخ برنامه ریزی شده برای انجام کلیه موارد توافق شده توسط طرفین تعیین گردیده است لذا عملا مفاد این قرارداد تا تاریخ اتمام قید شده معتبر بوده و در صورت لزوم با الحاقیه قابل تمدید میباشد.

ماده سه (3): مبلغ قرارداد

کل سقف مبلغ قرارداد 000/000/000 ریال معادل ….. میلیون تومان میباشد که ماهانه مبلغ 000/000/000 ریال معادل …. میلیون تومان از سوی طرف دوم به طرف دوم پرداخت خواهد شد. مبالغ پرداختی باید به شماره کارت ……………………………………… متعلق به طرف اول آقای سجاد غفوری بر عهده بانک ……….. شعبه ……….. واریز شده و سند پرداخت به قرارداد طرفیت ضمیمه میگردد.

بدیهی است مبلغ فوق بر اساس توافق طرفین جهت پرداخت طی یک برنامه زمانی مشخص مندرج در بند چهار بوده و لازم الاجرا میباشد.

ماده چهار (4): نحوه پرداخت

طرف دوم پس از امضای این قرارداد و شروع بکار طرف اول موظف است طبق جدول اعلامی زیر مبلغ قرارداد خود را از طریق پرداخت اینترنتی و یا واریز به شماره حساب / شماره کارت اعلامی توسط وی به موقع پرداخت نماید. طرف اول پس از دریافت و تائید انتقال بانکی هر پرداخت توسط بانک؛ از طریق ایمیل و یا سیستم پیام کوتاه طرف دوم را مطلع خواهد نمود.

جدول پرداخت مبالغ قرارداد توسط طرف دوم

ردیفتاریخشماره پرداخت مرحلهمبلغتوضیحات
1—/—/1400مرحله یکم000/000/000 ریالاینترنتی یا بانکی و تایید پرداخت توسط طرفین
2—/—/1400مرحله دوم000/000/000 ریالاینترنتی یا بانکی و تایید پرداخت توسط طرفین
3—/—/1400مرحله سوم000/000/000 ریالاینترنتی یا بانکی و تایید پرداخت توسط طرفین

تبصره یک: مبلغ توافق شده جهت انجام موارد خواسته شده طبق ماده یک این قرارداد برآورد شده و در صورت نیاز به انجام موارد بیشتر طرفین باید برای موارد جدید توافق مالی داشته باشند.

تبصره دو: طرف دوم موظف به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد بوده و آنرا بر ذمه خویش می داند.

تبصره سه: با توجه به ماهیت مجازی موضوع قرارداد بعضی موارد انجام شده توسط طرف اول ممکن بعد از چندین روز منجر به نتیجه شود، لذا با علم به این موضوع طرف دوم نمیتواند پرداخت های ابتدایی را منوط به اخذ نتیجه بداند.

ماده پنج (5): وظایف و تعهدات طرف اول

طرف اول خود را در قبال موارد زیر مسئول دانسته و انجام آنها را تعهد مینماید:

1 – 5 طرف اول تعهد دارد کلیه موضوع قرارداد را طی مدت زمان مشخص شده به نحو احسن انجام داده و به نتیجه مورد نظر برسد.

2 – 5 طرف اول موظف است فقط بر اساس کلمات ارائه شده از سوی طرف دوم برنامه کاری خود را تنظیم کند و نمیتواند بدون هماهنگی و تایید طرف دوم کاری را از سوی خویش پیش برد.

3 – 5 زمان اجرای موضوع قرارداد روزانه و در ساعات اداری میباشد و طرف اول تعهد دارد بدون محدودیت در اختیار موضوع قرارداد باشد.

4 – 5 طرف اول قرارداد ملزم به محرمانه نگهداشتن اسناد، مدارک و اکانتهای (نام کاربری و رمز) طرف دوم در نزد خود میباشد. در صورت فاش شدن آنها از سوی ایشان، مستوجب کلیه خسارات احتمالی خواهد بود.

5 – 5 از آنجاییکه موضوع قرارداد در چهارچوب فضای مجازی میباشد، طرف اول موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور در حین کار بوده و طرف دوم نمیتواند درخواستی خارج از عرف جاری و ساری کشور داشته باشد.

6 – 5 طرف اول موظف به ارائه گزارش شفاهی روزانه و کتبی هفتگی (از طریق ارسال فایل) از فعالیت خود میباشد. بدیهی است ارائه یک گزارش نهایی اجرای موضوع قرارداد بصورت جامع همراه با اسناد و مدارک مثبته و قابل مقایسه قبل و بعد از اجرای قرارداد از وظایف ایشان است.

7 – 5 طرف اول تضمین کسب رتبه در صفحه اول نتایج موتورهای جستجوی فضای مجازی را میدهد که با توجه به رقابت شدید در فضای مجازی و اقدامات موازی که از سوی رقیبان تجاری طرف دوم و بر روی کلمات کلیدی و خاص به طور دایم در جریان است، مطمئنا رتبه در صفحه اول متغیر خواهد بود.

8 – 5 طرف اول موظف است برنامه تبلیغی فضای مجازی مناسب و مورد نیاز برای کسب رتبه را تهیه و جهت اجرا به طرف دوم ارائه نماید.

ماده شش (6): وظایف و تعهدات طرف دوم (آقای ……………………)

طرف دوم خود را در قبال موارد زیر مسئول دانسته و انجام آنها را تعهد مینماید:

1 – 6 ارائه اطلاعات کامل دسترسی به هاست و دامنه سایت خود شامل نام های کاربری و رمزها.

2 – 6 تهیه کلیه محتوا شامل نوشته، عکس، فایلهای صوتی و نصویری، … مورد نیاز سایت و ار ائه آن به طرف اول.

3 – 6 ارائه و تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد.

4 – 6 اطمینان از مناسب بودن امکانات و خدمات شرکت هاست که سایت را میزبانی میکند. به طوریکه تاثیر منفی بر روی کار اختصاصی طرف اول نداشته و از سوی شرکت میزبان سایت محدودیتی برای ارائه خدمات موضوع قرارداد ایجاد نگردد.

5 – 6 ایجاد امکانات لازم برای سایت در شرکت میزبان مانند کلیه پروتکل های مورد نیاز احتمالی مثل SMTP، PoP3، SSL استاندارد، … و طبق کلیه سایتهای حرفه ای.

6 – 6 طرف دوم اطمینان میدهد در طول دوره قرارداد، سایت و اکانت آن در اختیار هیچ فرد و گروه دیگری نبوده که در صورت وقوع باعث لطمه جدی به انجام موضوع قرارداد میگردد. بدیهی است در این صورت موضوع در شرکت میزبان سایت ثبت شده و قابل پیگیری میباشد.

7 – 6 طرف دوم خود شخصا نیز حق ایجاد تغییرات در سایت را بدون هماهنگی با طرف اول ندارد که این موضوع باعث تداخل احتمالی در اجرای موضوع قرارداد خواهد شد.

8 – 6 طرف دوم موظف به پرداخت هزینه های احتمالی خارج از موضوع قرارداد که مستقیما در بهبود شرایط تاثیرگزار است میباشد. این هزینه ها میتواند شامل اجرای برنامه تبلیغ در فضای مجازی، خرید سرویسهای خاص برای سایت، … باشد که به از سوی طرف اول ارائه و طور مشترک بررسی و نهایی میگردند.

9 – 6 طرف دوم موظف به نهایی کردن کلمات کلیدی در طول هفته اول قرارداد بوده و پس از آن نمیتواند آن کلمات کلیدی را تغییر دهد. چرا که اجرای سئو بر روی کلمات پروسه زمانبری دارد و تغییرات احتمالی باعث از دست رفتن زمان و هزینه میگردد.

10 – 6 طرف دوم متعهد میگردد که محتوای ارائه شده شامل کلیه مطالب، آرم ها، لوگوها، تصاویر، … متعلق به خود بوده و استفاده ار آنها منجر به تعقیب قضایی طرف اول نخواهد شد.

11 – 6 طرف دوم موظف است پس از اتمام قرارداد جهت جلوگیری از دسترسی طرف اول کلیه اکانتهای خود را تغییر دهد.

ماده هفت (7): فسخ قرارداد

به دلیل اینکه موضوع قرارداد کار بر روی فضای مجازی بوده و قابل لمس و یا جابجایی نیست، طرف اول در صوت فسخ حق مطالبه وجهی را نخواهد داشت و طرف دوم در صورت فسخ موظف به پرداخت هزینه موضوع قرارداد از ابتدای قرارداد تا تاریخ اعلام فسخ میباشد.

ماده هشت (8): حوادث قهری

هرگاه به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین قرارداد مانند سیل، زلزله، جنگ، … هر یک از طرفین نتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود. همچنین قبول تاخیر توسط هر یک از طرفین به علت حادثه قهری منوط به ارائه مستندات و مدارک کافی از سوی طرف دیگر می باشد.

ماده نه (9): حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف میان طرفین ناشی از اجرا و یا تفسیر قرارداد، ابتدا اختلاف به صورت دوستانه و توسط نمایندگان هر دو طرف بررسی و رفع می گردد. در صورت عدم توافق هر دو طرف حق گزارش و اقامه دعوا در مراجع رسمی را دارد. در طول بررسی اختلاف پیش آمده، هیچ یک از طرفین حق ابطال اقدامات انجام شده قبلی خود را ندارند. مانند بر هم زدن اقدامات سئو انجام شده قبلی لز سوی طرف اول و یا بازپس گیری مبالغ پرداخت شده توسط طرف دوم.

ماده ده (10): نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین همان است که در ابتدای قرارداد آمده و هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته آن را به اطلاع طرف مقابل برساند.

ماده یازده (11): مواد و بندهای قرارداد

این قرارداد در یازده ماده، بیست و هشت بند، سه تبصره و دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده که نسخ حکم واحد را دارند.

طرف اول: ……………..                                                                     طرف دوم: آقای ………………..

  (امضا و اثر انگشت)                                                                            (امضا و اثر انگشت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.